Analýza úspěšnosti na LogoPro.cz

Připravila jsem pro vás datovou analýzu prvních 100 designérů na soutěžním portále www.logopro.cz

Na úvod je třeba říct, že se ze statistického hlediska jedná o velmi malý soubor dat, takže výsledky je třeba brát s rezervou. Přesto může analýza posloužit jako zevrubný obrázek toho, jak to na LogoPro chodí.

Samotnou mě některé statistické metriky překvapily. Jedním z největších překvapení pro mě je téměř nulová závislost mezi úspěšností výhry a získáním LogoProTIPU. V top100 se také nachází 20 designérů, kteří TIP nikdy nezískali. (třeba já)

Statistika nám říká, že každý 12,6 návrh vyhrává.

Téměř 50% výher si rozdělí prvních 10 designérů.

Další interpretaci výsledků nechám na každém z Vás. 🙂

Analyza úspěšnosti na portále Logopro.cz

Analýza pracuje s daty získanými 16.srpna 2017

Závěrem musím dodat, že i do tak exaktní disciplíny jako je statistika vstupuje lidský faktor tvůrce. To, co se zdá důležité mně a kde hledám souvislosti, nemusí odpovídat představám ostatních. Pokud jsem se dopustila nějaké chyby nebo nepřesnosti, tak mě prosím omluvte, analýza vznikala mezi 2. a 4. hodinou ranní. 🙂